CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

25/09/2016
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
25/09/2016O psychoterapii

Jest to interakcja pomiędzy dwojgiem ludzi, gdzie jeden – psychoterapeuta, zapewnia odpowiednie warunki i interwencje, aby umożliwić drugiemu – klientowi, bezpiecznie  rozpoznać i przyjrzeć się swoim emocjom, myślom, zachowaniom i zrozumieć ich wpływ na niego, jego relacje i codzienne funkcjonowanie.

Po rozpoznaniu i uświadomieniu sobie ich natury klient i terapeuta pracują razem, aby osiągnąć zmianę, której klient poszukuje. Psychoterapia nie jest czymś, co „robi się” komuś. Jest to raczej coś, co klient “robi sobie” z pomocą psychoterapeuty. Aby do tego doszło, potrzebna jest relacja pozbawiona oceniania, oparta na zaufaniu, bezpieczeństwie i poufności. Bezpieczna przystań, gdzie klient może spojrzeć na siebie i swoje słabości bez obawy, że zostaną użyte przeciwko niemu.

W ciągu życia rozwijamy różne strategie obronne, które chronią nas przed presjami codzienności. Krótkoterminowo służą nam zazwyczaj dobrze, jednak ich długotrwałe skutki mogą spowodować znaczne szkody. Tak działa nasza psychika – jej głównym celem jest jak najstabilniejsze przetrwanie tu i teraz i wykorzystuje ona wszelkie strategie, aby nam to zapewnić.

Nawet najbardziej autodestrukcyjne zachowania, jak chociażby samookaleczenia lub uzależnienia, osiągają krótkoterminowo coś pozytywnego – na przykład dają ulgę od trudnych emocji i dla wielu osób są sposobem na utrzymanie się przy życiu.

o psychoterapiiPsychoterapia pomaga odkryć to, co wymaga rozwiązania, stworzyć zdrowszy, mniej szkodliwy sposób radzenia sobie lub dotrzeć do istoty problemu. Często wiąże się to ze zrozumieniem wpływu przeszłości na nasze teraźniejsze życie.

W tym celu konieczna jest atmosfera bezpieczeństwa i zaufania, tak aby klient mógł opuścić gardę i zobaczyć swoje prawdziwe “ja”. Dla wielu potencjalnych klientów, jest to najbardziej przerażająca część procesu. Zmierzenie się ze sobą wymaga odwagi – rzadko kto chce zobaczyć własne cierpienie i słabości. Nie ma jednak nic bardziej oczyszczającego niż wyzwolenie się ze strachu i bólu w bezpiecznym środowisku relacji terapeutycznej.

Relacja ta nie jest podobna do niczego, czego doświadczamy w normalnym życiu. Emocje, które były do tej pory ukryte, można wreszcie wyrazić, poczuć i zrozumieć ich pochodzenie i znaczenie. Rolą terapeuty jest monitorowanie siebie i relacji z klientem tak, aby doświadczał on bezpieczeństwa, o którym mowa powyżej. Regularna superwizja jest jednym ze sposobów na zapewnienie tego.

Jak może pomóc?

O psychoterapii

Uważam, że poprzez rozwój samoświadomości można uzyskać kontrolę nad swoimi myślami, emocjami i zachowaniami i w efekcie uzyskać stabilizację, do tej pory trudną do osiągnięcia. Psychoterapia pozwala na rozwój tych umiejętności.

Chodzi tu o poznanie i zaakceptowanie siebie bez masek i mechanizmów obronnych i realizowanie swoich celów, a nie tych, które wyznaczyło nam kiedyś otoczenie. Ludzie często boją się psychoterapii i ten strach jest w jakimś sensie uzasadniony – nigdy nie jest łatwo odsłonić swoje prawdziwe “ja”.

W naszym społeczeństwie słabości nie są mile widziane i często są wyśmiewane. To całkiem naturalne, że idąc do terapeuty spodziewamy się tego samego. I na tym właśnie polega różnica – z wykwalifikowanym psychoterapeutą to się zdarzyć nie powinno.

Obawy i lęki z przeszłości będą się manifestować w terapii, ale przyjrzenie się im może ułatwić wgląd w naturę procesów emocjonalnych klienta. Terapeuta pomoże rozpoznać je, nazwać i zrozumieć.

Jak zatem przezwyciężyć strach przed psychoterapią? Nie ma takiej potrzeby. Najlepiej zabrać go ze sobą na bezpłatną pierwszą konsultację – jest tam zawsze mile widziany. Nie ma nic do stracenia, a można wiele zyskać. Zapraszam również do lektury działów czego się spodziewać i dla kogo psychoterapia oraz psychoterapia w UK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj.