Rozpocząłem nabór do dwóch grup terapeutycznych na 2021 rok: Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Współuzależnienie. Obie grupy mają ten sam format.

Grupy psychoterapeutyczne pozwalają w bezpiecznej atmosferze zmierzyć się z przeszłością i jej wpływem na teraźniejsze funkcjonowanie. Dają możliwość przerwania autodestrukcyjnych schematów zachowań i uporządkowanie relacji z ludźmi. Jednocześnie są też przestrzenią, w której można poznać siebie i czerpać z doświadczeń innych uczestników i dzielić się swoimi.

Na pierwszym spotkaniu grupa negocjuje kontrakt grupowy, ustalający zasady i granice wspólnej pracy w ramach relacji psychoterapeutycznej. Praca odbywa się w nurcie integratywnym, wykorzystując elementy z wielu podejść terapeutycznych – głownie terapii skoncentrowanej na kliencie i teorii psychodynamicznej, przy założeniu, ze najistotniejszym czynnikiem powodującym zmianę jest jakość relacji terapeutycznej.


Psychoterapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Psychoterapia grupowa dla osób Współuzależnionych

Jej celem jest stworzenie przestrzeni gdzie uczestnicy mogą:

 • zmierzyć się z przeszłością i osłabić jej wpływ na teraźniejszość
 • nauczyć się nowych, mniej destrukcyjnych, sposobów funkcjonowania w relacjach
 • nauczyć się akceptacji siebie i innych ludzi, zarówno wad, jak i zalet
 • odnaleźć zaufanie do siebie i innych i nie doszukiwać się wszędzie złych intencji
 • nauczyć się komunikować uczucia bez strachu
 • zrozumieć jak podejmować świadome decyzje w oparciu o własne potrzeby
 • nauczyć się jak akceptować to, na co nie ma się wpływu i porzucić potrzebę ciągłej kontroli
 • poznać siebie bez ograniczeń wynikających ze starych schematów

Jej celem jest stworzenie przestrzeni gdzie uczestnicy mogą:

 • zrozumieć na czym polega różnica między pomocą, a braniem odpowiedzialności za czyjeś życie
 • zrozumieć jak ich działania umożliwiają komuś tkwienie w uzależnieniu
 • nauczyć się jak akceptować to, na co nie ma się wpływu i porzucić potrzebę ciągłej kontroli
 • przyjrzeć się jak przeszłość wpływa na ich sposób funkcjonowania w relacjach
 • wyrazić długo skrywane uczucia
 • nauczyć się rozpoznawać swoje potrzeby i dbać o siebie
 • znaleźć nowe, bezpieczne sposoby tworzenia relacji i przerwać autodestrukcyjny schemat
 • zaakceptować siebie i innych oraz zmierzyć się z poczuciem straty

Praca w grupie może być doświadczeniem przynoszącym głęboką przemianę, wymaga jednak zaangażowania i chęci do pracy nad sobą.

Więcej informacji o powyższych problemach można znaleźć w działach DDA i Współuzależnienie. Zapraszam również do lektury działów O psychoterapii i O mnie, a także Czego się spodziewać, aby zobaczyć jak pracuję. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.