CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ

25/09/2016
DLA KOGO PSYCHOTERAPIA?
25/09/2016

Wstępna konsultacja

Bezpłatna 50 minutowa sesja, bez żadnych zobowiązań, pozwalająca klientowi poznać mnie i moje metody pracy. Zasady dotyczące poufności i tajemnicy zawodowej dotyczą również tej sesji. Możemy przedyskutować dostępne opcje i zobaczyć, czy terapia jest odpowiednim rozwiązaniem. Można ten czas wykorzystać w dowolny sposób, choć oczywiście nie będzie to sesja terapeutyczna z prawdziwego zdarzenia.

Decyzję można podjąć później, być może porównując najpierw to, jak ja pracuję, z tym, co proponują inni terapeuci. W czasie tej konsultacji nie próbuję nic sprzedać, jedynie daję, możliwie najbardziej zbliżone do rzeczywistości, doświadczenie tego, czym jest terapia, jak pracuję i staram się rozwiać wątpliwości, ewentualnie odpowiedzieć na pytania. Pozwala to klientowi ocenić czego się spodziewać i podjąć decyzję w oparciu o kontakt ze mną, a nie tylko o moje słowa na tej stronie.

Jeśli klient zdecyduje się pracować ze mną, ustalimy regularny czas spotkań i podczas pierwszej sesji terapeutycznej, która będzie już płatna, uzgodnimy warunki i szczegóły kontraktu terapeutycznego. W jej trakcie będę starał się również zdobyć więcej informacji o kliencie – ocenić aktualny poziom funkcjonowania i sprawdzić oczekiwania i cele.

Czego się spodziewać psychoterapia UK psychoterapeuta

Sesje terapeutyczne

Jest to czas i miejsce dla klienta, aby  porozmawiać o tym, co go trapi. Mogę zwrócić uwagę na elementy prezentowanej historii lub pomóc wyrazić emocje pozwalające zrozumieć, naturę tego, co się dzieje.

Psychoterapia nie jest usługą polegającą na oferowaniu życiowych porad lub gotowych rozwiązań. Podstawowym założeniem jest to, że klient ma w sobie odpowiedzi na wszystkie pytania, być może jedynie nie dotarł do nich jeszcze. Terapia oferuje przestrzeń do ich odnalezienia.

Momentami może się to wydawać bardzo trudne emocjonalnie, jednak tą drogą klient może odkryć to, czego naprawdę potrzebuje. W przeciwnym razie będzie dalej żył w oparciu o czyjeś koncepcje.

Psychoterapia nie polega też na tym, aby sprawić, że klient będzie się czuł zawsze dobrze. Raczej na tym, żeby doświadczał wszystkich emocji, które się pojawiają w równym stopniu, bez konieczności uciekania od tych nieprzyjemnych w rożne schematy obronne. Na pewno będzie taki moment, że klient będzie czuć się przytłoczony bolesnymi emocjami. Moja rola polega na dawaniu wsparcia w takich momentach, tak żeby można te emocje zrozumieć, zamiast od nich uciekać.

Psychoterapia jest procesem, w którym wymagany jest obustronny wysiłek. Jeśli klient nie chce czegoś zrobić, nikt nie może go zmusić i co najważniejsze, nikt nie powinien próbować. Narzucanie komukolwiek sposobu na życie byłoby, moim zdaniem, nieetyczne.

W pracy terapeutycznej, niezależnie od formatu, regularnie sprawdzam też, w jaki sposób klient postrzega swoje postępy i naszą pracę. Razem analizujemy, czy klient jest zadowolony z podejmowanych przez siebie decyzji i czy rozumie ich znaczenie i konsekwencje. Niemniej jednak, to klient ostatecznie decyduje, co robić ze swoim życiem, gdzie iść i jak wykorzystać czas ze mną.

O ile uważam, że moją rolą jest rozmawiać z klientem o motywacjach, często nieświadomych, jakie może mieć przy podejmowaniu działań, to daleki jestem od interwencji w to, co klient robi, chyba, że w oczywisty sposób szkodzi to jemu lub innym.

Jak długo?

Możliwe są następujące warianty

Praca krótkoterminowa – od 6-10 sesji do kilku miesięcy. Skupiamy się na jednej konkretnej kwestii – jest to preferowany format pracy z fobiami, lękami, stresem, podejmowaniem decyzji czy zmianami w życiu takimi jak nowa praca, emigracja itp.  Niektóre pary również preferują ten sposób. O ile problem nie jest manifestacją głębiej ukrytych urazów emocjonalnych czy traumy w dzieciństwie, jest to zwykle wystarczające.

Praca długoterminowa – od kilku miesięcy do kilku lat. Niektóre wydarzenia życiowe mogą wpłynąć bardzo destrukcyjnie na zdolność funkcjonowania i wymagają o wiele więcej czasu, aby zrozumieć naturę problemu i doprowadzić do długotrwałej przemiany. Szczególnie nadużycia ze strony rodziców lub opiekunów w dzieciństwie – seksualne, fizyczne lub emocjonalne mogą pozostawić ciężkie ślady na naszej psychice.

Podobnie, funkcjonowanie w rodzinie, gdzie były obecne uzależnienia, może wymagać dłuższej pracy, gdyż wzorce zachowań, które rozwijają się w tego rodzaju relacjach, są głęboko osadzone i potrzeba czasu, by je zmienić.

Kontrakt otwarty – będziemy pracować tak długo, jak długo klient czuje potrzebę. Presja wyraźnie zdefiniowanego zakończenia może wydawać się niektórym zbyt restrykcyjna, zatem to rozwiązanie może być alternatywą dla wyżej wymienionych formatów. Nadaje się do większości problemów, zwłaszcza do nie do końca zdefiniowanych, gdzie klient szuka odpowiedzi, ale źródło problemu nie jest zbyt oczywiste.

psychoterapia grupowa czego się spodziewać psychoterapia UK psychoterapeuta

Terapia grupowa – alternatywa dla pracy indywidualnej – rządzi się jednak tymi samymi zasadami.  Kontrakt terapeutyczny dotyczy całej grupy. W grupie wzorce zachowań stają się bardziej widoczne i są łatwiejsze do zrozumienia i zbadania. Jednocześnie grupa uwypukla słabości jej uczestników, więc dla niektórych może być to trudne doświadczenie. Z drugiej strony jednak, grupa daje wsparcie większe niż sam terapeuta. Przed przystąpieniem do grupy każdy potencjalny uczestnik spotyka się ze mną, abyśmy wspólnie mogli ocenić czy klient jest w stanie skorzystać z doświadczenia w grupie.

Grupa psychoterapeutyczna to specjalny, niezależny byt, coś więcej niż tylko suma uczestników. Każdy może dzielić się swoimi doświadczeniami i jako całość grupa może zmierzać w kierunku stabilniejszego funkcjonowania. Rozwija ona swoje zasady, świadome i nieświadome procesy, buduje sumienie, lęki, przekonania i ograniczenia.

Taka praca to doświadczenie potencjalnie zmieniające życie. To przestrzeń, w której można spróbować nowych zachowań, poznać naturę interakcji z innymi ludźmi i spróbować rozwinąć zdrowsze, bardziej produktywne sposoby bycia i sprawdzić ich efektywność. Podobnie jak w pracy indywidualnej chodzi o bezpieczne środowisko, pozbawione oceniania, w którym relacja między członkami grupy i terapeutą przynosi zmiany. Więcej informacji o grupach jakie oferuję można znaleźć tutaj.

Ten format obecnie oferowany jest dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) (nie jest to grupa 12 kroków), osób współuzależnionych oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Grupa dla osób, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego jest obecnie w fazie projektu. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt.