Jestem polskim psychoterapeutą. Klientów przyjmuję w gabinetach w Bournemouth i Southampton oraz online przez Skype. Współpracuje z klientami indywidualnymi, parami lub małżeństwami (niezależnie od ich orientacji seksualnej, tej samej lub przeciwnej płci) oraz z grupami.


Nie pracuję z dziećmi, gdyż jest to zakres pracy wymagający odmiennego szkolenia.

polskipsychoretapeuta-logo-rejestracja
polskipsychoretapeuta-logo-bacp-png

Jestem polskim psychoterapeutą. Klientów przyjmuję w gabinetach w Bournemouth i Southampton oraz online przez Skype. Współpracuje z klientami indywidualnymi, parami lub małżeństwami (niezależnie od ich orientacji seksualnej, tej samej lub przeciwnej płci) oraz z grupami.


Nie pracuję z dziećmi, gdyż jest to zakres pracy wymagający odmiennego szkolenia.

polskipsychoretapeuta-logo-rejestracja
polskipsychoretapeuta-logo-bacp-png

CO MOŻESZ OSIĄGNĄĆ PRACUJĄC ZE MNĄ


DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ ZE MNĄwiele lat pracowałem jako psychoterapeuta w fundacji w Hampshire z ofiarami gwałtu, przemocy domowej i molestowania seksualnego w dzieciństwie. Mam doświadczenie w terapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Pracowałem jako psychoterapeuta z osobami transseksualnymi i zorganizowałem dla nich centrum pomocy w Bournemouth. Współpracuję z lokalnymi organizacjami społecznymi i prowadzę dla nich szkolenia w zakresie pomocy polskim społecznościom w Wielkiej Brytanii.

Zdobyte doświadczenie pozwala mi na efektywną pracę z następującymi zagadnieniami:


 • złożona trauma okresu dzieciństwa i wieku dorosłego
 • konsekwencje funkcjonowania w dysfunkcyjnych rodzinach
 • efekty przemocy emocjonalnej, fizycznej czy seksualnej
 • zaburzenia odżywiania – np. bulimia
 • nadużywanie alkoholu i narkotyków
 • myśli samobójcze
 • stany dysocjacyjne i depersonalizacja
 • samookaleczanie
 • lęki, ataki paniki
 • depresja i stres
 • problemy z określeniem orientacji seksualnej czy identyfikacji płciowej
 • współuzależnienie
 • zaburzenia emocjonalne po użyciu narkotyków takich jak np. LSD, amfetamina, marihuana


Moje kwalifikacje są potwierdzone członkostwem i akredytacją w największej organizacji dla terapeutów w Wielkiej Brytanii – BACP – British Association for Counselling and Psychotherapy. Można to sprawdzić w rejestrze psychoterapeutów. W Wielkiej Brytanii uzyskałem również kwalifikacje hipnoterapeuty, co potwierdza członkostwo w National Hypnotherapy Society. Pierwsze spotkanie jest darmowe i pozwala klientowi poznać mnie przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu terapii Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Moja praca podlega regularnej superwizji z bardziej doświadczonym psychoterapeutą

JAK PRACUJĘ


Moim zadaniem jako psychoterapeuty jest przede wszystkim bardzo uważne słuchanie i stworzenie warunków dających klientowi poczucie bezpieczeństwa:


Przestrzeni z czytelnymi zasadami

Miejsca, gdzie klient nie czuje się oceniany, gdzie jest w stanie przyjrzeć się sobie i swoim słabościom bez obawy, że zostaną wykorzystane przeciwko niemu

Miejsca, gdzie może znaleźć własną drogę do celu, który sobie wyznaczy.


Moją pracę opieram o następujące przekonania:


 • Klient jest ekspertem i szanuję jego autonomię przy podejmowaniu decyzji.
 • Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność terapii jest relacja pomiędzy klientem a terapeutą.
 • Choć w danej chwili klient może być zagubiony i przytłoczony problemami, to celem pracy w psychoterapii powinno być dążenie do odbudowania umiejętności znajdowania własnych sposobów wyjścia z trudnych sytuacji.
 • Ciągłe poleganie na zewnętrznej, na przykład mojej, opinii nie da poczucia kontroli nad własnym życiem.
 • Wiele osób oczekuje, że terapeuta zaoferuje poradę, ale nie na tym polega moja praca. To co jest dobre dla mnie, niekoniecznie musi być takie dla innych.
 • Długoterminowo łatwiej funkcjonuje się wtedy, kiedy postrzega się świat takim jaki jest, a nie takim jaki chcielibyśmy, żeby był. Dojście do tego wymaga czasem podjęcia ryzyka i zmierzenia się z potencjalnie trudnymi emocjami.
 • Aby pomóc klientowi usłyszeć siebie, skupiam się na tym, by jak najlepiej wspierać go w poszukiwaniu własnej drogi.
 • Pracuje nad tym, aby nasza relacja była zorientowana na klienta i żeby moje problemy nie wpływały na jakość relacji.

JAK POSTRZEGAM PSYCHOTERAPIĘ


Uważam, że każdy człowiek posiada wewnętrzną umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami. Niestety czasem, przytłoczeni tym, co się dzieje, zapominamy o niej. W takim właśnie momencie pomoc psychoterapeuty może być nieoceniona.

 • Nie analizuję klienta, raczej zwracam uwagę na niektóre elementy prezentowanej historii, ewentualnie nadaję strukturę pozwalającą na nazwanie tego, co klient doświadcza.
 • Niewątpliwie w czasie terapii występują trudne momenty. Emocje, które się pojawią mogą być bolesne. W bezpiecznej relacji terapeutycznej ze mną można im się jednak przyjrzeć.
 • To klient nadaje tempo i kierunek pracy i nie popycham nikogo w kierunku emocji, na które nie jest gotowy. Moim zadaniem natomiast jest stworzyć takie warunki, w których klient nie będzie się obawiał ich poczuć.
 • Niektóre problemy mogą rzeczywiście być rozwiązane w ciągu stosunkowo krótkiego czasu. Głęboka trwała przemiana może jednak wymagać dłuższej pracy, podobnie jak zdobycie nowych umiejętności np. w sporcie, grze na instrumencie itp

JAKIE TEORIE WPŁYWAJĄ NA MOJĄ PRACĘ


 • Moje szkolenie psychoterapeutyczne miało charakter integratywny (łączący wiele modeli teoretycznych), co pozwala mi lepiej dostosować moje podejście do potrzeb klienta.
 • Opieram się głównie o teorię psychodynamiczną i to jak opisuje ona rolę przeszłości, podświadomych procesów oraz złożoność nieświadomych interakcji miedzy ludźmi.
 • Ważny element stanowią koncepcje Carla Rogersa i jego terapia skoncentrowana na kliencie – ze względu na sposób postrzegania roli relacji terapeutycznej i terapeuty w niej.
 • Otwarty jestem również na inne teorie psychoterapeutyczne, jeżeli mogą pomóc w zrozumieniu tego, co zachodzi w życiu klienta.
 • W pracy z klientem siłę i zrozumienie czerpię także z własnych doświadczeń oraz literatury, filmów, miejsc, które odwiedziłem, ludzi, których poznałem, sytuacje w jakich się znalazłem. W moim podejściu niewątpliwie można dostrzec elementy filozofii Dalekiego Wschodu, jak i wiarę w siłę mitów oraz ich rolę w opisie i kształtowaniu społeczeństwa. Chętnie podążam też za klientem, który chce użyć historii książkowej lub filmowej jako metafory do opisania swojego doświadczenia.

WARTO WIEDZIEĆ


MOJE SZKOLENIE

Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłem w Wielkiej Brytanii. W ciągu pięciu lat uzyskałem:

 • Advanced Diploma in Integrative Counselling
 • Higher Diploma in Psychotherapy

Trening ten zawierał zarówno elementy teoretyczne, praktykę z klientami, jak i własną terapię oraz regularną superwizję.

W Wielkiej Brytanii uzyskałem także dyplom hipnoterapeuty i wykorzystuję hipnozę w pracy terapeutycznej, jeżeli taka jest potrzeba klienta i zostanie to zawarte w kontrakcie terapeutycznym.

Wcześniej studiowałem filozofię z elementami psychologii.

ORGANIZACJE ZAWODOWE, DO KTÓRYCH NALEŻĘ

polskipsychoterapeuta-logo-accredited-register

BACP – British Association for Counselling and Psychotherapy – jestem Akredytowanym Członkiem (Accredited Member) nr 108859, uzyskałem BACP Certificate of Proficiency. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym tej organizacji.

HS Logo - Trimmed

National Hypnotherapy Society – Professional Member BW00P0374

Obie organizacje mają status Professional Standards Authority Voluntary Accredited Register. Więcej na ten temat w dziale Psychoterapia w UK.

O MNIE W MEDIACH

5 minut z … Bartoszem Wojciechowskim – polskim psychoterapeutą – wywiad dla MagazynPL

Święta na emigracji – artykuł dla MagazynPL

Noworoczne postanowienia – artykuł dla MagazynPL

Pułapka współuzależnienia – artykuł dla MagazynPL

Jestem regularnym gościem w polskiej audycji na antenie voicefmradio.co.uk. Informacje o audycjach można znaleźć na profilu MagazynuPL